• GC Lawyers

Osiągnij zgodność

Zmieniające się środowisko prawne i różne wymogi mogą stwarzać ryzyka dla Twoich usług, reputacji, a nawet finansów. Naszą misją jest dostarczanie najlepiej dopasowanych rozwiązań.

W czym możemy Ci pomóc?

 
  • Kompleksowe lub doraźne audyty, w tym inwentaryzacja, ocena zgodności i przydatne zalecenia.
  • Analizy ryzyka i oceny skutków.
  • Produkty i rozwiązania wdrożeniowe.
  • Szkolenia pracowników.
  • Przygotowania do certyfikacji lub kontroli.

Co nasza pomoc daje Twojej firmie?

Kompleksowe lub doraźne audyty, w tym inwentaryzacja, ocena zgodności i przydatne zalecenia.

Uwielbiamy przyjmować podejście holistyczne i całościowo zrozumieć Twoją organizację lub dany proces. W ten sposób jesteśmy świadomi wszystkich niuansów, możemy je wskazać i wydać najdokładniejsze rekomendacje. Realizujemy zarówno kompleksowe, jak i doraźne projekty, ale nigdy nie pracujemy w oderwaniu od kontekstu.

legal audit
legal audit

Analizy ryzyka i oceny skutków.

W przeciwieństwie do audytów zgodności, analizy ryzyka i oceny wpływu koncentrują się na konsekwencjach – dla firmy, interesariuszy lub konsumentów. Podczas gdy audyt pomaga zachować zgodność z każdym pojedynczym przepisem, analiza ryzyka pomaga zidentyfikować bardziej praktyczne luki, podatności w zabezpieczeniach i problemy, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności. Tego rodzaju analiza przeprowadzona przez doświadczonego specjalistę może zaoszczędzić sporo pieniędzy na zabezpieczeniach, nie mówiąc już o zapobieganiu incydentom.

Produkty i rozwiązania wdrożeniowe.

Większość naszej pracy nie polega na mówieniu o zgodności, ale na poszukiwaniu praktycznych, realistycznych rozwiązań. Doradzamy, co jest w 100% zgodne, ale jednocześnie – doskonale rozumiemy koszty wdrożenia i inne względy biznesowe. Przed rozpoczęciem pracy nad konkretnym rozwiązaniem, przedstawiamy alternatywy, wskazujemy zagrożenia i upewniamy się, że dostarczymy to, co najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji.

legal audit
legal audit

Szkolenia pracowników.

Żadne rozwiązanie zgodności nie działa w praktyce bez kogoś, kto mógłby je wdrożyć. W trakcie naszej kariery widzieliśmy wiele niewykorzystanych raportów i niepublikowanych procedur. Nic, tylko strata czasu, pieniędzy i wysiłku. Zgodność z przepisami robi różnicę.

Przygotowania do certyfikacji lub kontroli.

Większość działań związanych z zapewnieniem zgodności ma na celu przygotowanie organizacji na wypadek kontroli lub procedury certyfikacji. Jeśli jesteś gotowy do kontroli, oznacza to, że postępujesz zgodnie z przepisami, nie ma powodu do złożenia skargi, a władze najprawdopodobniej nie mają powodu, aby złożyć ci wizytę.

legal service