Warunki użytkowania

    W chwili obecnej, Get Compliant sp. z o.o. nie ma obowiązku utrzymywania zasad świadczenia usług drogą elektroniczną. Przed dostarczeniem naszych usług, zapewnimy Ci przejrzyste ramy umowne.