RODO, prywatność i bezpieczeństwo informacji

Prywatność była historycznie postrzegana jako przeszkoda dla innowacji i postępu – jest to wczorajsze i nieskuteczne jako model biznesowy. Bez zaufania użytkowników technologie nie mogą iść do przodu. – Ann Cavoukian

W czym możemy Ci pomóc?

  • Ocena ryzyk, podatności i tworzenie praktycznego planu działania
  • Dostosowanie Twojego systemu ochrony danych do wymogów prawa i bezpieczeństwa informacji
  • Wdrożenie ogólnych polityk i dostosowanych standardowych procedur postępowania
  • Szkolenie i zwiększanie świadomości członków Twojego personelu
  • Utrzymywanie i ulepszanie Twoego systemu ochrony danych

Ocena ryzyk, podatności i tworzenie praktycznego planu działania

Widząc wiele zmarnowanych wysiłków i znacznie więcej pieniędzy na nieefektywne rozwiązania, przyjmujemy podejście całościowe i rozumiemy relacje między różnymi aspektami ochrony danych, takimi jak zasady ochrony danych, prawa osób fizycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie incydentami. Kompleksowy audyt, ocena skutków dla ochrony danych i analiza ryzyka to skąd zaczynamy budować system ochrony danych na lata.

Dostosowanie Twojego systemu ochrony danych do wymogów prawa i bezpieczeństwa informacji

Tworzenie planu działania poprzez powtarzanie wymagań prawnych jest banalne. Robimy różnicę, koncentrując się na prawdziwym postępie, jaki może osiągnąć Twoja organizacja. Pracujemy nad rozwiązaniami, które zwiększają zgodność i poziom bezpieczeństwa, jednocześnie szukając niedrogich opcji. GC pomaga dostosować się zarówno do norm prawnych, jak i standardów bezpieczeństwa.

Wdrożenie ogólnych polityk i dostosowanych standardowych procedur postępowania

Organy nadzorcze wymagają, aby zasady i procedury pasowały do organizacji i były faktycznie stosowane. Dlatego przygotowujemy je po przyjęciu rozwiązań zapewniających zgodność – tak, aby miały zastosowanie w całej organizacji. Oprócz ogólnych polityk, przypisania ról i odpowiedzialności za wszystkie aspekty ochrony danych, przygotowujemy standardowe procedury postępowania, aby Twoi pracownicy wiedzieli dokładnie, co robić.

Szkolenie i zwiększanie świadomości członków Twojego personelu

Przygotowanie procedur to tylko jeden z kroków – musisz je formalnie przyjąć i przeszkolić swoich pracowników. Nie tylko z wymagań, ale także z zagrożeń i sposobów ich unikania. Szkolenie personelu samo w sobie podnosi świadomość, ale osiągnięcie dobrego poziomu ochrony danych wymaga regularnych interakcji i motywowania personelu. Pomagamy Ci zbudować organizację przyjazną prywatności.

Utrzymywanie i ulepszanie Twoego systemu ochrony danych

Stworzenie systemu ochrony danych przypomina kupno samochodu. Im dłużej działa, tym więcej utrzymania wymaga. Czasami ulega awarii z powodu kierowcy, a czasem z powodu zewnętrznych zagrożeń. Pomagamy w przygotowaniu, łagodzeniu i reagowaniu na wypadki, które zdarzą się na Twojej drodze.