Polityka prywatności

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Get Compliant sp. z o.o., ul. Kolonijna 5/55, 03-565 Warszawa, biuro@gclawyers.eu.

2. Twoje dane osobowe będa przetwarzane:

 • w celu zawarcia lub realizacji umowy łączącej Cię z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą wyznaczoną do jej negocjacji lub realizacji),
 • w celach obsługi płatności, księgowości i sprawozdawczości finansowej  (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jesli takie zgody były wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Proszę mieć świadomość, że udostępnienie na jakimkolwiek etapie innych danych niż żądane przez Administratora, to wyraźne działanie oznaczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich udostępniłeś nam dane osobowe.

A także w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • organizacji współpracy,
 • organizacji wydarzeń i inicjatyw społecznych – jeśli wyraziłeś chęć udziału,
 • realizacji umów z klientami i kontrahentami organizacji,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (jeśli obejmuje to szczególne kategorie danych, są one przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 • marketing produktów i usług administratora I jego partnerów – jeśli wynika to z naszego stosunku prawnego, np. zgody lub zezwolenia prawnoautorskiego,
 • w celach statystycznych związanych z podniesieniem jakości usług oraz dostosowaniem ich do odbiorców.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • Firmy dostarczające usługi lub rozwiązania informatyczne.
 • W razie upublicznienia danych osobowych – użytkownicy strony internetowej lub mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, broadcasters (radio, TV).
 • Public authorities receiving data in connection with the performance of legal obligations of the controller.
 • Banki, jeśli jest to niezbędne do obsługi płatności.
 • Klienci Administratora.
 • Kontrahenci, w tym podwykonawcy I dostawcy organizacji.
 • Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
 • Firmy archiwizujące i utylizujące nośniki danych.
 • Firmy kurierskie i pocztowe.
 • Firmy prowadzące działania marketingowe.
 • Hotele, centra szkoleniowe I firmy transportowe (podróże służbowe).

4. Zasadniczo Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy wdrażaniu wsparcia dla usług teleinformatycznych i infrastruktury IT, Administrator może zlecić określone działania lub zadania informatyczne uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może skutkować przekazaniem twoich danych poza EOG. Kraje niebędące członkami EOG, które są objęte decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisja Europejska zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora, kontaktując się z danymi kontaktowymi podanymi powyżej. Metoda zabezpieczenia danych używana przez Administratora jest zgodna z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Ponadto może się zdarzyć, że Twoje podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe) zostaną przekazane do krajów trzecich. Konieczność przekazania danych do państw trzecich zależy od wykonania umowy między Administratorem a klientem lub wykonawcą, któremu przekazywane są dane osobowe.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy łączącej Cię z Administratorem oraz wynikających z niej praw, a także do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych między Tobą a Administratorem. Dane zostaną usunięte wcześniej, jeśli wycofasz zgodę – w przypadku, gdy zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych, a także wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

6. W sytuacjach przewidzianych przez prawo przysługują Ci prawa do: dostępu do danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (zmiany) danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit b RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy jest to podstawa przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji łączącej nas umowy i realizacji powiązanych zobowiązań prawnych. Niedostarczenie tego rodzaju danych może spowodować brak zawarcia lub niewykonanie umowy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji o prawnym lub podobnie istotnym skutku.

Polityka cookies

Pliki cookie

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • „wydajnościowe” lub „statystyczne” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • „marketingowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm). Instrukcje zmiany ustawień cookie dla najpopularniejszych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dzienniki żądań HTTP mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o polityce prywatności i bezpieczeństwa danych w Google Tag Manager tutaj.