Egzekwuj swoje interesy

Jak może Ci pomóc prawnik od spraw procesowych? Możesz potrzebować negocjować, bronić się, lub radzić sobie z nieuczciwą konkurencją. Możesz dostać skargi, kontrole lub nawet pozwy. Chronimy Twoje prawa lub reputację.

Jeśli potrzebujesz

  • Wyegzekwować swoje interesy prawne, zapobiec naruszeniom i wnieść roszczenia, w tym windykację długów.
  • Bronić się przed roszczeniami i chronić swoje interesy w procesie sądowym.
  • Upewnić się, że Twoje wnioski spełniają wymagania.
  • Skorzystać z profesjonalnej pomocy i koordynacji w trakcie postępowania.

Postępowanie przedsądowe i pozwy

Zawsze lepiej wygrać proces zanim się on w ogóle rozpocznie. Wykorzystujemy każdą okazję, aby to osiągnąć, a nawet jeśli konieczny jest pozew, praca wykonana wcześniej oznacza, że nie pominęliście żadnego etapu, który sąd może wymagać, aby przyjąć Twoje roszczenie.

Reprezentacja i doradztwo w trakcie postępowania

Nie lubimy zostawiać pracy niedokończonej – jeśli postępowanie zostanie wszczęte, Get Compliant zapewnia Ci prawników i ekspertów, którzy wykorzystują każdą okazję do ochrony Twoich praw.

Radzenie sobie z nieuczciwą konkurencją – w tym z byłymi współpracownikami

Konkurencja oznacza nie tylko wyścig o jakość i ilość, ale także obronę przed nieuczciwymi lub niekonkurencyjnymi praktykami. Zawsze uważaliśmy, że zdrowy rynek powinien opierać się na jasnych zasadach, a jeśli te zasady są naruszane – to jest to nasza praca, aby pomóc Ci zatrzymać takie praktyki i uzyskać odszkodowanie.

Ochrona Twojej marki, jej własności intelektualnej i praw autorskich

Każdy, kto bez autoryzacji wykorzystuje Twoją markę lub know-how, musi zdawać sobie sprawę z poważnych konsekwencji. Pomagamy Ci dochodzić swoich praw i jak najszybciej zakończyć sprawę.

Reprezentowanie Twoich interesów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych

Mamy doświadczenie zarówno w pracy w organach nadzoru, jak i w reprezentowaniu klientów przed nimi. Niezależnie od tego, czy stajesz przed skargą, kontrolą, postępowaniem administracyjnym lub sądowym, możesz liczyć na nasze doświadczenie – nie tylko na argumenty prawne, ale przede wszystkim na zarządzanie incydentami i korygowanie nieprzestrzegania przepisów tak szybko, jak to możliwe.

Nasze wartości

Orientacja na cel

Skupiamy się na najbardziej efektywnej metodzie wygrania sprawy dla Ciebie.

Przygotowanie

Postępowania mogą potoczyć się w różnych kierunkach, dlatego kluczem jest bycie przygotowanym na wszystkie opcje.

Dbałość

Postępowania obejmują wiele formalnych wymagań, które pomagamy Ci spełnić.

Miękka siła

Dążymy do osiągnięcia Twoich celów bez zbędnych sporów, stresu czy opóźnień, w miarę możliwości pozasądowo.

Zawsze, gdy potrzebujesz pomocy prawnej, niezależnie od tego, czy jest to pełna obsługa prawna, czy tylko porada prawna, nasz zespół ekspertów chętnie pomoże i doradzi we wszelkich kwestiach prawnych. Dowiedz się więcej w sekcji Obszary praktyki lub po prostu Skontaktuj się z nami.